Edifici Mapfre CUBS, un exemple de sostenibilitat

L’edifici Mapfre Cubs, la seu d’oficines de Mapfre immobles de Sant Cugat del Vallès va entrar en funcionament i va obtenir la certificació de sostenibilitat LEED Gold en la categoria de de disseny interior i construcció (ID+C) el 2018, després d’una remodelació parcial liderada per Proisotec.

En el procés de rehabilitació i certificació LEED, Proisotec va fer-se càrrec del projecte d’instal·lacions, la direcció d’obra, el commissioning i la simulació energètica.

En la reforma es van optimitzar els sistemes de producció tèrmica, l’ACS, els sistemes de ventilació i es van instal·lar plaques fotovoltaiques per a la producció d’energia renovable.

Durant la fase de Commissioning, etapa crucial per assolir els objectius marcats, Proisotec va encarrega-se de verificar que les instal·lacions i sistemes estiguin dissenyats, instal·lats, utilitzats i mantinguts segons els requeriments inicialment previstos, sent una etapa crucial per assolir els objectius marcats.

El soci de Proisotec Josep Masachs va obtenir la primera certificació CBCP d’Espanya, certificat en Building Comissioning lliurada per la AEE (Association of Energy Engineers)

Actualment Proisotec realitza la gestió energètica de l’edifici, procés en el que es comprova que el comportament energètic de l’edifici correspongui a la previsió inicial.

Com a resultat del procés de remodelació realitzat seguint criteris de sostenibilitat i vetllant per maximitzar l’eficiència energètica, l’edifici Mapfre CUBS ha aconseguit reduir el consum energètic en un 17,5% i el consum d’aigua en més d’un 50%, convertint-se en un exemple a seguir en termes de construcció sostenible.

PROISOTEC Enginyeria © 2017