Josep Masachs ha estat acreditat com a tècnic LEED AP Certificate Professional en BD+C (Building Design + Construction).

Un dels nostre enginyers, Josep Masachs, ha estat acreditat, desde el mes passat, com a tècnic LEED AP certificate professional en BD+C (Building Design + Construction), desprès de passar la formació i certificació necessària que demana la GBCI.

Aquesta acció esdevé una part del pla estratègic de PROISOTEC per oferir als nostres clients una oferta mes amplia de serveis en l’àmbit de la sostenibilitat i l’energia.

A l’apartat de certificats podeu veure la formació i expertesa dels nostres tècnics.

CategoryNotícies
PROISOTEC Enginyeria © 2017