PROISOTEC intervé en el Projecte Executiu de les Instal·lacions
dels 40 habitatges d’altes prestacions Hannon, i en la posterior
Direcció Facultativa de les Instal·lacions.

 

Hannon són una promoció d’obres que han estat acabades recentment, a Sant Adrià del Besòs. Les obres han estat executades per Vopi-4, amb la Direcció d’Execució d’Arrevolt SCCLP, i la participació de PROISOTEC en l’executiu de les instal·lacions i la posterior Direcció Facultativa.

La seva ubicació es al sud-est del nou eixample de creixement definit pel pla especial de reordenació del barri de la Mina. El complex residencial promogut per AEDAS Homes, ofereix tipologies flexibles ajustades a les necessitats i patrons canviants, social i tecnològics. L’adaptabilitat és la característica a destacar de l’interessant projecte. Dotats de 2 o 3 dormitoris, els habitatges es distribueixen en dos blocs diferents, i a la part inferior de tot és una gran base d’ús comercial. El bloc1 (PB+4) amb 16 habitatges i el bloc2 (PB+6) amb 24 habitatges.

S’ha buscat potenciar molt la il·luminació i ventilació de totes les estances i garantint una alta hermeticitat en cada habitatge. Cal destacar que el resultat d’altíssimes prestacions en matèria de sostenibilitat representa un 33% menys d’emissions de CO2 segons la mitjana d’edificis.

Zones enjardinades, piscina i solàrium a coberta representen els espais comuns que afavoreixen actituds sostenibles juntament amb l’aparcament de bicicletes o espais per a gestió i residus i reciclatge d’aigües grises.

L’edifici es projecta i es construeix aconseguint una qualificació A-A en la certificació energètica de l’edifici.

PROISOTEC Enginyeria © 2017