Proisotec participa en el Projecte Executiu d’instal·lacions i en la posterior Direcció Facultativa de les Instal·lacions de l’Hospital de Dia Santa Caterina.

Com és el cas de l’Hospital Santa Caterina, l’evident necessitat creixent dels tractaments ambulatoris als hospitals, requereix l’ampliació dels serveis per poder adaptar-se als estàndards de qualitat actuals.

En aquest projecte s’ha buscat millorar el procés de disseny així com la funcionalitat dels espais, seguint la metodologia de LEAN design. Mitjançant els mapes de flux, diagrames d’espaguetis i expectatives d’ús s’han redefinit els llocs i espais per donar lloc al nou Hospital de Dia i el seu correcte funcionament.

La corresponent ampliació uneix l’existent hospital de dia, ubicat a la planta baixa, amb l’espai que queda a sota, que és la planta del soterrani on fins ara s’ubicava l’arxiu d’històries mèdiques.

Tanmateix, s’incorpora a la planta soterrani un espai que, en el moment de la construcció del complex hospitalari, es va reservar per possibles futures ampliacions. Es suma a la proposta la construcció d’un nucli vertical d’escales i ascensors al pati existent per comunicar ambdues plantes.

El resultat permet afegir un total de 3 sales de tractament (Oncologia, metge-Quirúrgic i Pacients Crònics), 6 boxes tancats, i diverses consultes. A Planta Baixa, on fins ara s’havien ocupat els espais d’Hospital de Dia, s’amplia i es renova la zona de recovering i la UPAI (Zona d’Atenció Immediata del Pacient).
Totes dues àrees, encara que formen part de la planta soterrani, tenen llum natural gràcies als patis que separen els diferents mòduls de l’hospital.

Cal destacar que el disseny aposta per noves sales de tractament a la planta soterrani, dotades d’unes característiques que aporten privacitat a l’usuari, visió global de la sala amb llum natural i amplitud, i tots els elements de servei assistencial necessari. També es reserva un espai per l’emmagatzematge del mateix pacient i l’acompanyant, on la fusta és un material present, que aporta calidesa i contribueix a fer de l’espai el més còmode possible per cada tractament.

 

PROISOTEC Enginyeria © 2017