Oferta formativa al Col·legi d’Enginyers Tècnics.

Presentem la oferta formativa d’aquest últim trimestre en format presencial al Col·legi d’Enginyers Tècnics de Girona i Online a la plataforma del COGITI.

A. Cursos COGITI – Online
Auditories Energètiques (2º edición)

Curs pràctic on ha partir de exemples reals s’explica en la metodologia de realitzar una auditoria, com realitzar la comptabilitat energètica i el inventari energètic així com i amb quins instruments s’han de realitzar els mesuraments necessàries per obtenir les dades. Un cop obtingudes totes les dades s’explica que ha de contenir una proposta de millora, desde el càlcul de l’estalvi energètic fins l’estudi de rendibilitat econòmica. Tota la teoria va acompanyada de múltiples exemples reals així com la realització d’una cas pràctic d’una auditoria energètica.

Inici: 6 Octubre
Mes informació i matrícula: + Info

Introducció al gestor energètic (3º edición)

L’alça contínua dels preus de les fonts energètiques convencionals fa que cada vegada més, l’energia sigui una part important en el balanç econòmic d’una empresa i en la seva competitivitat empresarial. D’altra banda la complexitat de la gestió energètica ha augmentat amb els anys: mercat energètic lliure, tecnologies d’última generació complexa, energies renovables …

A partir de tots aquests punts ha sorgit la figura del gestor energètic professional. És una figura que optimitza el consum energètic d’un edifici així com el seu cost econòmic. La filosofia del gestor energètic és que el seu propi treball generi els beneficis del seu cost.

Inici: 13 Octubre
Mes informació i matrícula:  + Info

B. Cursos CETIG – Presencials

Curs Ce3X

Formació en el software CE3X, utilitzat en el 95% de les etiquetes realitzades a Catalunya. La seva senzillesa y fiabilitat ha fet que sigui el predominant. En aquest curs s’explicaran en base a exemples reals l’ús del software.

Inici: 13 Octubre
Duració: 12 hores, dilluns de 17 a 21h.
Mes informació i matrícula:  + Info

Curs de certificació energètica d’edificis. Nivell Avançat

Han passat set anys desde les primeres certificacions d’eficiència energètica en els edificis nous. A més any passat si van afegir les dels edificis existents. Durant aquests últim any hi han hagut moltes modificacions i actualitzacions en les normatives dels dos casos, per això hem dissenyat un curs per que els alumnes actualitzin els seus coneixements.
Coneixerem les noves normatives de certificació energètica en vigor desde setembre de 2013, així com el nou software de compliment de HE que substituirà el LIDER desde aquest any. I per acabar un any desprès de l’entrada en vigor dels software de edificis existents es farà un recull de casos reals avançats que s’han anat solucionant aquest mesos

Inici: 10 Novembre
Duració: 24 hores, dilluns i dimecres de 17 a 21h.
Mes informació i matrícula:  + Info

CategoryNotícies
PROISOTEC Enginyeria © 2017