L’IDAE ha publicat un nou document de preguntes i respostes aclaratori sobre el RD 235/2013.

Al mateix temps l’ICAEN també ha emès una nota informativa de canvis en el procediment.

L’IDAE ha emès un document de preguntes i respostes sobre el RD 235/2013 de certificació energètica d’edificis amb els següents temes:

1. Tècnics competents

2. Àmbit d’Aplicació

3. Edificis ocupats per una autoritat per públic

4. Edificis frequentats habitualment per el públic

5. Condicions Tècniques i Administratives relatives als certificats de
Eficiència Energètica

6. Etiqueta d’Eficiència Energètica

Entre altres coses especifiquen les titulacions competents ampliant considerablament les vigents fins ara a Catalunya.

A més a partir d’aquest document l’ICAEN ha emès un nota amb la modificació del procediment per adaptar-se a aquestes aclaracions.

El document especifica com han de ser les millores proposades:

“En la darrera reunió de la Comissió Assessora de la certificació energètica d’edificis, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme va indicar que el certificat d’eficiència energètica dels edificis ha d’incloure obligatòriament, entre d’altres, el document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles d’eficiència energètica de l’edifici o d’una part d’aquest.

En aquest sentit, els apartats f) i g) de l’article 6 del RD 235/2013 i l’apartat V del preàmbul de la Llei 8/2013, aprovada el passat 28 de juny, estableixen que la certificació contindrà, no només una qualificació de l’edifici a aquest efecte (lletres A – G), sinó també unes recomanacions sobre les millores energètiques que podrien realitzar, analitzades en termes de cost / benefici i classificades en funció de la seva viabilitat tècnica, econòmica i funcional i de la seva repercussió energètica”

CategoryNotícies
PROISOTEC Enginyeria © 2017