ARConvert

Detalls

PROPIETAT: ARConvert

TIPOLOGIA: Indústria

UBICACIÓ: Carrer de cartellà 6,

Polígon indstrial Joeira Centre

17199, Sant Gregori

SUPERFÍCIE: 25.217 m²

INSTAL·LACIONS AUDITADES:

Enllumenat, climatització, calderes,

procès, aire comprimit,  motors

MESURES REALITZADES:

Analitzador de Xarxes, anàlisis de combustió,

lumínics, termografia

ESTALVI ENERGÈTIC PROPOSAT: 2%

DATA AUDITORIA: Novembre 2016

Informació adicional

Fitxa projecte