Hospital de Palamós, Palamós

Detalls

PROPIETAT: 

Servei de Salut Integrats Baix Empordà

TIPOLOGIA: Sanitari

UBICACIÓ: Carrer Hospital, 36

17230, Palamós

SUPERFÍCIE: 13.853 m²

INSTAL·LACIONS AUDITADES:

Enllumenat, climatització, fontaneria,

ACS, aire comprimit, motors, envolvent

MESURES REALITZADES:

Analitzador de xarxes, anàlisis de

combustió, lumínics, termografia

ESTALVI ENERGÈTIC PROPOSAT: 17%

DATA AUDITORIA: Setembre 2016

Informació adicional

Fitxa projecte