Hospital Plató, Barcelona

Detalls

PROPIETAT: Veolia

TIPOLOGIA: Sanitari

UBICACIÓ: Carrer Plató, 21

08006, Barcelona

SUPERFÍCIE: 9.231 m²

INSTAL·LACIONS AUDITADES:

Enllumenat, climatització, fontaneria,

ACS, aire comprimit, motors, envolvent

MESURES REALITZADES:

Analitzador de xarxes, anàlisis de

combustió, lumínics, termografia

ESTALVI ENERGÈTIC PROPOSAT: 29%

DATA AUDITORIA: Juliol 2016

Informació adicional

Fitxa projecte