Habitatge unifamiliar, Portbou

Detalls

PROPIETAT: 

Particular

TIPOLOGIA: Habitatges

UBICACIÓ: 17497, Portbou

SUPERFÍCIE: 0,455 m²

INSTAL·LACIONS AUDITADES:

Enllumenat, climatització, ACS,

piscina, envolvent

MESURES REALITZADES:

Analitzador de xarxes, lumínics, termografia

ESTALVI ENERGÈTIC PROPOSAT: 12%

DATA AUDITORIA: Setembre 2016

Informació adicional

Fitxa projecte